Accés Menors

El CanetRock està obert a persones de totes les edats, però els menors de 16 anys han de:

· Anar acompanyats pel seu pare, mare o tutor/a legal, que haurà de signar un document de responsabilitat en el moment d’accedir al recinte.

· En el cas de que els pares o tutor/a legal no els pugui acompanyar, es pot autoritzar prèviament a un altre adult com a responsable del menor durant el festival. Podeu descarregar-vos el document d’autorització en aquesta mateixa web.

· Un adult pot ser responsable de, com a màxim, 5 menors.

· Aquests requisits són necessaris per a tots aquells que no tinguin 16 anys, encara que els compleixin en l’any en curs.

· Si fas els 16 anys pocs dies després del festival, has de venir acompanyat, donat que has de tenir els 16 anys en el moment d’entrar al festival.

· Si fas els 16 anys el diumenge, has de venir acompanyat o en cas de voler entrar sol, hauràs d’esperar fins a la mitja nit de diumenge.